2005-12-07
The Omniborg Kollektive (pt1)
Från användarnamn till kollektiv
Omniborg var ett användarnamn jag hittade på någonstans kring '96/'97 och var kanske mitt femte nick. 2001 upptäckte jag att domänen omnib.org var ledig och såg till att få den registrerad.
Domain Name:OMNIB.ORG
Created On:10-May-2001 16:07:34 UTC

För ett par år sen började jag succesivt gå över till användarnamnet omniuwo (jag använder det fortf. på några maskiner) och tankar som "we are omniborg" började formas. Jag har och har haft många olika idéer om hur ett kollektiv kring namnet skulle se ut. En slutgiltig definition kommer vi nog aldrig få se, men jag tänker börja strukturera upp en grund att bygga vidare på, riva börja om osv efter behov.

Samlevnad
Omniborg är ett kollektiv utan krav på gemensamt fysiskt/geografiskt boende, Internet kommer att utgöra navet för kollektivet. Självklart utesluter detta inte samboenden.
Eftersom jag inte är speciellt bofast (gärna slaggar hemma hos vänner osv), även då jag har bostad, så har jag tidigare haft tankar om att bo i flera kollektiv samtidigt. Jag och Ristofer pratade lite om det här och om man inom kollektivet kunde dela på flera bostäder så att man kan variera sig och hänga på olika ställen efter behov och humör.

Kollektiv för ekonomiskt oberoende
Det var tankar kring en gemensam kassa och hur det skulle kunna fungera som tidigare idag raskt började involvera även boende och ägande.
Då jag och Sussie bodde ihop hade vi ett gemensamt ICA-konto, där vi då och då satte in gemensamma matpengar och hade ett varsitt kort (hmm, jag har nog mitt kvar). Det skulle vara kul att prova något liknande fast i större skala.
Liksom i alla delar av det här projektet finns det flera idéer på hur mycket pengar man ska lägga på den gemensamma ekonomin, hur pengarna ska fördelas, maxgränser för hur mycket man får använda av pengarna utan att rådfråga de andra osv.

Kollektivt ägande
Det här har sin grund i att jag äger en massa skräp. Det är inte mycket av det jag äger som jag kan tänka mig att slänga. Sälja vill jag av vissa anledningar heller inte göra, dels är jag över lag dålig på att sälja och dels vill jag ha tillgång till en del av skräpet trots att jag sällan använder det. Jag vet att jag inte är ensam.
En lösning skulle kunna vara en databas över den "kollektiva egendomen", med information om bland annat nuvarande geografisk position och "riktig ägare" (så att man om man vill kan ha slutgiltig bestämmanderätt över sitt skräp).
Det här ger också utrymme för att göra sig av med skräp genom databasen för att sen, om intresse saknas, säljas till förmån för den gemensamma ekonomin.

Kollektiva filarkiv
Fildelning är kul och det vore intressant och smidigt med ett eller flera gemensamma filsystem. T.ex. gmail-filsystem med mera plus ett mer primärt gemensamt filsystem som alla inom kollektivet kan montera via Internet.
Fördelarna är många, istället för att ladda upp och ner mellan varandra så räcker det med att skicka en sökväg till filen/lådan, man får direkt tillgång till fler filer o.s.v.

Celler
Ifall det finns ett stort intresse av den här typen av kollektiv bland vänner och bekanta är det inte en omöjlig tanke att låta omniborg bestå av flera mindre och självbestämmande celler, med iallafall egen ekonomi. Det finns flera saker som talar för detta, bland annat så är beslutsfattande lättare i mindre grupper samt att det försvårar för folk att (medvetet eller omedvetet) åka snålskjuts på andra. En fördel med en stor grupp som bidrar till samma pott är att den blir mer stabil och att en persons privata ekonomi inte har lika stor inverkan på den gemensamma ekonomin.

Annat av värde
Det här är inte enbart tänkt som ett pengaekonomiskt kollektiv. Kan man inte bidra med pengar så finns det andra insatser man kan göra för kollektivet, kanske i form av diverse informationsutbyte, byte av tjänster och kontakter med mera.

Övrigt
En @omnib.org-adress åt alla.
Subdomäner för dina maskiner under omnib.org.
Varför inte ha ett forum, en BBS, en wiki eller vadsomhelst på omnib.org?

Kritik mot namnvalet
Innan jag publicerade det här så frågade jag Kirstoffer och Sussie vad de tyckte, om de hade några förslag på ändringar.
Något som jag inte har tänkt på som negativt är namnvalet. Själv tycker jag att det passar bättre som namn på ett kollektiv än som handle, då man gärna associerar The Borg Collective. Men det kan ju också verka egoistiskt. Även domännamnet omnib.org, om man ser det som "min plats". Att man inte gör kollektiv själv utan som en kollektiv process tillsammans.
Men att få http://omnib.org/ att representera fler än bara mig tror jag inte kommer vara något problem eftersom jag inte har något aktivt material där.Som ni kanske märker är inte speciellt mkt definitivt just nu, vi bollar mest idéer för att sedan väga dem mot varandra. Vi får se hur det utvecklar sig.
posted by Fredrik @ 00:37
1 Comments:
 • At 18:55, Blogger nitro2k01 said.

  Låter som en bra och kul idé!
  Jag har börjat på (Men inte kommit så långt med) ett CMS, och detta kan vara en morot att fortsätta med detta projekt, och integrera det med ideerna.
  Och så borde jag lära känna dina vänner, bro!

   
Post a Comment
Home
streschezt

  En blogg att avreagera sig på. För all möjlig skit vi tänker på just nu, eller då. En blogg mot tristess och enformighet. En blogg för att glömma. En blogg för att komma ihåg.

kontributörer
linksar
strömmande mp3or
andra bloggZar
tidigare skriverielser
arkiv